Væpnet aksjon etter at bukseløs mann viftet med kniv

foto