Her kjørte et ektepar ut i elva. Kommunen vil ikke sikre stedet.