Slått og ranet - gjerningsmenn stakk av i bil

foto