Flyktningene er på vei til Skien. Dette trenger de og her kan du levere

foto