Medietilsynet: Retusjert reklame bør merkes tydelig