«Pasient med intravenøsstativ er ønsket tilbake til sykehuset»