Derfor er det blitt bygget ny undergang her. – Flaks at det ikke har skjedd noen alvorlig ulykke

foto