Seks søkere ville ha sjefsjobben. Valget falt på Jon Arne

foto