Trafikkulykke på E134. Fem personer kjørt til legevakt