Restaurant begjært konkurs. Eier: – Utelukkende med korona å gjøre

foto