Nav-skandalen: Vil at telemarking (68) skal få saken gjenopptatt