Dette har mange ventet på i lang tid: – Her er listene fylt opp i minst tre uker framover