Reaksjoner på nye tiltak og påbud: – Det er kjempetungt

foto