Omstridt tema: – Jeg er villig til å sette min politiske karriere på det