Her står låven i full fyr. Det er helt etter planen

foto