– Jeg synes vi skal snakke høyt, tydelig og åpent om det