Her har de holdt stengt i mer enn en måned. – Veldig riktig å oppgradere nå

foto