Nesten 30 anmeldelser etter storaksjon. Likevel er politiet godt fornøyd

foto