Tallene kommer fram i en fersk rapport fra Thema consulting som KS går ut med i dag, skriver NRK.

Rundt 220 norske kommuner eier vannkraft.

– Våre eiendeler i Skagerak Energi er innbyggernes sparepenger. Hvis dette blir en varig ordning, betyr det at disse sparepengene rett og slett blir flyttet fra kommune og innbyggerne i Porsgrunn, til statskassen og innbyggerne totalt sett i hele Norge, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss fra Arbeiderpartiet.

– Dette synes vi er urettferdig hvis man ikke endrer på det når situasjonen blir normalisert, sier Kåss.

Den økte skatten som nå kommer på vannkraft, betyr en kraftig overføring av fremtidige inntekter fra kommunene til staten. Det fremholder Helge Eide, områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati, i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Årsaken til de tapte inntektene er at Stortinget har vedtatt å øke grunnrentebeskatningen på vannkraft, fra 37 til 45 prosent.