– For mange blir jula et punkt hvor det man ikke har lykkes med, bekref­tes i veldig mye

foto