Naboer: Blir inneklemt og frykter innsyn fra alle kanter