Flere svaner og duer funnet døde. – Ikke plukk opp fuglene