Kari skulle grille og brenne ned uthuset sitt: – Nå har jeg driti meg ut

foto