Mattilsynet fører jevnlig tilsyn med at kosmetiske produkter produseres og selges i henhold til gjeldende regler. Kosmetiske produkter skal være trygge, og skal markedsføres og merkes slik at forbrukerne får tilstrekkelig og korrekt informasjon.

I 2022 kontrollerte Mattilsynet 65 produkter innen kategoriene ansiktsmaling/karnevalsminke, kroppsmaling, sminke (øyenskygge, mascara, foundation, leppestift) og «badebomber».

Kontrollen var en del av et overvåknings- og kartleggingsprogram der Mattilsynet så spesielt på kosmetikk og sminke til barn og unge.

Produktene ble analysert for innhold av mulig allergifremkallende og helsefarlige stoffer. Mattilsynet vurderte også om de obligatoriske kravene til merking var oppfylt, som blant annet språk, betegnelse, holdbarhetsdato og ingrediensliste. Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot innhold av sensibiliserende eller allergifremkallende stoffer.

Flere funn

– Vi avdekket blant annet ansiktsmalinger med forbudt parfymestoff, forbudt konserveringsmiddel og ulovlig innhold av bly. Vi fant ulovlig innhold av bly og arsen i øyenskygge, og forbudt parfymestoff i «badebombe». I tillegg var det en rekke feil og mangler i merkingen av produkter, sier Are Sletta, seksjonssjef i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet, i en pressemelding.

Salget av alle produkter med ulovlig innhold, er stanset.

– Barn og ungdom utgjør en sårbar gruppe av befolkningen, og bør ikke utsettes for skadelig og unødvendig kjemi. Vi ser derfor alvorlig på funn av mulig helsefarlige stoffer og feilmerking som kan gjøre det vanskelig for forbrukeren å ta informerte valg utfra sine behov, sier Sletta.

Dette er rådene

– Hvis du skal kjøpe ansiktsmaling og annen sminke til halloween, så er det viktigste du kan gjøre å sjekke merkingen på produktet. Alle kosmetiske produkter skal ha en ingrediensliste. Har det ikke det, så kan det være et tegn på at du bør styre unna. Hvis du er allergisk mot enkelt stoffer, så bør du sjekke om produktet inneholder dette, sier Sletta.

Kosmetiske produkter skal ha en europeisk adresse på produktene, som forteller hvem som er (juridisk) ansvarlige representant for produktet i EU/EØS. Dersom foreldre er usikre, kan de ta kontakt med eier av produktene og be om forsikringer om at produktene er sikkerhetsvurderte.

– Bruk produktene med omhu, og være nøye med at de må brukes slik det er beskrevet i bruksanvisningen. Noen produkter skal for eksempel ikke brukes nær øynene, fordi de inneholder ingredienser som ikke skal komme i nærheten av slimhinner, sier Sletta.