Vogntog sperret begge kjørefelt: Fylkesvei var stengt i flere timer