Trafikkulykke på fylkesvei: - Omfattende materielle skader