Det er et stort politioppbud i Bø sentrum fredag. Fire polititjenestemenn og politistasjonssjef i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl er til stede.

Tivoliet på torget, som har stått der siden 3. juli, ble stengt på dagen av Jernbanetilsynet. Politiet har startet etterforskning.

Alt satt på bakken

– Politiet er her for å bistå Statens Jernbanetilsyn som har hatt et tilsyn av tivoliet. Vi har stengt det ned, sier Dahl.

Hun vil ikke si noe mer om årsaken til at tivoliet stenges.

– Bakgrunnen må Statens Jernbanetilsyn nesten få uttale seg om selv, men på bakgrunn av det vi har fått beskjed om og de undersøkelser vi gjør, så har vi startet etterforskning av tivoliet, sier hun.

Ifølge Statens Jernbanetilsyn ble tivoliet stengt fordi de ikke har dokumentert at de følger gjeldende lover og forskrifter.

– Svært alvorlig

– De har et fullt ansvar for å drive sikkert og følge forskriftene, men vi har ikke fått dokumenter som underbygger at de har gjort dette. Da er vi ikke sikre på at de har drevet trygt, og vi har pålagt dem å stenge, sier direktør i Statens Jernbanetilsyn, Erik Ø-Reiserstøl-Johnsen.

Jernbanetilsynet legger ikke skjul på alvorlighetsgraden.

– Det er svært alvorlig. Det å pålegge stans er et av de mest alvorlige inngrepene vi har, sier han.

– Det er ikke dermed sagt at de ikke har drevet sikkert. Det vil jeg ikke spekulere i, men poenget er at vi ikke kan vite det de har dokumentert det. Vi stanser dem før noe eventuelt går galt, avslutter han.

Lederen for Barnetivoli vil foreløpig ikke uttale seg om saken når Varden kontakter ham fredag ettermiddag.

POLITISTASJONSSJEF: Sigrid Dahl bekrefter at de har startet etterforskning av tivoliet. Foto: Andreas Soltvedt

Ifølge Vardens journalist på stedet foregår alt uten dramatikk.

– Alt foregår i rolige former, men politiet går rundt og snakker med ansatte og alt er satt på bakken. Det er tappet luft ut av et stort telt, sier han.

Kom 3. juli

Tivoliet er i Bø sentrum på grunn av nattåpent, som alltid arrangeres den andre fredagen i juli.

I år har tivoliet vært på plass siden 3. juli. Det kommer vanligvis dagen før nattåpent, ifølge Bø Blad.

– Nå stenges gata på grunn av nattåpent, så tivoliet blir stående ut dagen. Det blir flyttet og tatt hånd om i natt eller i morgen, sier Dahl.

Sikkerhet først

José Bakker er leder for sentrumsringen i Bø, som arrangerer nattåpent.

– Det er leit at tivoliet må stenge på nattåpent-dagen, men sikkerheten må selvfølgelig være i orden. Det er det aller viktigste, sier hun.

Arrangementet ellers går som planlagt, sier Bakker.

STORT POLITIOPPBUD: Det var mange tilstede fra politiet. Foto: Andreas Soltvedt