Disse vil bli assisterende rektor her. Alle er kvinner