Grønt lys til å bygge klin inntil E18: Her skal det bli hotell og handel