Røyken veltet ut av verkstedet. Nå er den under kontroll

foto