Steinras på E18 – Lysregulering gjennom natten

foto