Fritidsparken må vente litt lenger på 21 millioner

foto