Mens vannet dundret nedover Telemark, fikk enkelte kunder penger for å bruke strøm

foto