Hvor mange kommunale sjefer må til for å svare en innbygger med en setning? Her får du svaret

foto