Ordfører i hyttekommune: Urolig for Grenland-smitten