Han starta som fiskar i 7-årsalderen - no har Helge knekt ein kode som vekker oppsikt

foto