Nav-rapport: Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon årsaken til Nav-skandalen

foto