Fem år etter brannen skal endelig tomta ryddes

foto