Har kommet i kontakt med person som ropte etter hjelp