Her jobber de med gigantprosjektet i sentrum

foto