Denne fikk poli­tiet til å stenge veien umid­del­bart

foto