21-åring skal ha påført sårbart barn skade og traumer: – Kynisk utnyttelse