Avtroppende ordfører ble valgt inn: – Tillitserklæring

foto