Storinvestering for 800 millioner. Mener den vil gi mange flere arbeidsplasser

foto