E24: Veidekke har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte