Her blir det ingen formiddagstog i ukedagene det neste året