UP-kontroll: Her fikk flere bot, og en ble anmeldt