Denne rundkjøringa har skapt forvirring hos mange - nå blir det ikke tvil om hvordan du skal kjøre her

foto