Omvendt julenisse: – De som pleier å gi, må ha hjelp i år

foto