Vil betale 13,6 millio­ner kroner for gården til Halvor. – For mye, mener kommune­direk­tøren

foto